Spring naar content

Over ons

Speelplein Stad Brussel organiseert speelpleinen voor kinderen tussen 3 en 12 jaar tijdens de kerst-, paas- en zomervakantie.

Tijdens de zomervakantie wordt er ook een tienerspeelplein georganiseerd voor jongeren tussen 12 en 15 jaar.

De paas- en zomervakantie wordt georganiseerd in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

Visie

De visie van de speelpleinen is gebaseerd op het pedagogisch project van de Stad Brussel.

Meertaligheid

We hebben een open talenbeleid wat wilt zeggen dat kinderen hun eigen thuistaal mogen spreken zolang het niet uitsluit. Alle activiteiten gaan wel steeds door in het Nederlands. De animatoren spreken ook altijd Nederlands.

Inclusief

Ook kinderen met een beperking zijn welkom bij ons op het speelplein. We proberen hen zoveel mogelijk te ondersteunen zoals we kunnen. Hiervoor wordt een aparte animator aangesteld die zich heel gericht op dit kind kan richten.

Kansrijk

Elk kind krijgt ’s middags een warme maaltijd en om vier uur een vieruurtje. Deze zijn inbegrepen in de prijs. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk workshops en uitstappen te organiseren zodat het voor alle kinderen een echte vakantie is.

Kwalitatief

We zetten zoveel mogelijk in op kwaliteitsvolle pedagogische activiteiten voor de kinderen.

Ze getuigen ...

Ouders geïnteresseerd?